Skip to content

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 1 måneds varsel til en 31. december.

Ved udmeldelse pr. 31. december og genindmeldelse det følgende år inden 30. juni betales fuldt årskontingent.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse

Back To Top