Skip to content

Vedligeholdelse af banen

Omlægning/omsåning af greens

Vores greens består oprindeligt af græssorten krybende hvene, men over årene er der
af naturens veje kommet mere enårigt rapgræs i greens, hvilket er meget naturligt
eftersom banen blev anlagt for 25 år siden. Enårig rapgræs er en af de mest
forekommende græsarter på golfbaner over hele verden, til trods for dette er det rent
faktisk en ukrudtsplante. Vores bestand af krybende hvene/enårig er ca. 20/80, hvilket
ikke tilfredsstillende. Det enårige rapgræs har de ulemper at det nedsætter
boldhastigheden, fordi der er små fimrehår på bladene der giver modstand, samt det
enårige rapgræs får flere svampesygdomme.
Hvis ikke der gøres noget nu, vil kvaliteten af greens falder over de næste år. Jeg har
derfor i efteråret 2018 indstillet til baneudvalget, at for at forbedre greens kvalitet skal
vi foretage os noget radikalt, dette var udvalget klar til.
Den nemmeste og mest sikre måde at fjerne den enårige rapgræs på, er at skrælle
græsset af og lægge nyt rullegræs på greens. Dette specielle greengræs køber man fra
udlandet, det koster en formue og kræver en periode hvor der ikke kan spilles på
banen. Vi ser det ikke som en mulighed at lukke banen eller greens i en længere
periode, såvel som den økonomiske del slet ikke hænger sammen for klubben. Der
findes heldigvis veldokumenterede og afprøvede alternativer, af disse har vi valgt
bedste alternativ.
Vi vil derfor lave en løbende omlægning af greens med en græsblanding der består af
Alm. Hvene/Rødsvingel, hvilken er den mest almindelige græsblanding til greens i
Danmark. Denne blanding kender en del af Jer nok for Sydsjællands Golfklub, de har
over de sidste mange år lavet en omlægning som vi nu starter op på.
Strategien er at nedsætte mængden af kvælstof (N) fra 160 kg/N til 90 kg/N pr. ha.,
hvilket er den eneste måde hvorpå man kan reducere den enårige rapgræs. Ulempen er
at det KAN gå for stærkt og det enårige rapgræs dermed kan få en svampesygdom der
hedder Antrachnose. Dette medfører at det enårige rapgræs bliver hurtigt ringe og dermed får

vi dårlig spillekvalitet, hvilket vi absolut helst vil undgå i processen. Så det
er derfor besluttet at processen vil strække sig over 5-8 år med omlægningen, hvor vi
langsomt skruer ned for gødningen og samtidigt efterså massivt 2-3 gange om året.
Under processens første år kan der muligvis opleves variation i greens, dette er en del
af processen og er noget som vi alle må acceptere. Vi er ligeledes nødt til at hæve
vores klippehøjde fra 3 til 5mm, da den ene af de nye græssorter, rødsvingel, ikke tåler
lav klippehøjde. Vi prøver at kompensere ved at topdresse oftere og ved regelmæssig
tromling, såvel som reduktionen af den enårig rapgræs vi gerne vil af med øger
hastigheden. Så golfspilleren må acceptere der især de første år kan forekomme
perioder hvor man ikke synes greens er helt perfekte. Det forventes efter få år at vi
allerede her kan se klare forbedringer i greens kvalitet.
Slutresultatet på processen bliver bedre, lidt hårdere og mere ensartet greens, markant
lavere gødningsmængde, lavere pesticidforbrug, mindre vandingsbehov og mere
modstandsdygtig over for tørke og svampeangreb. Alt i alt i rigtig god løsning for både
miljøet, klubbens økonomi og ikke mindst golfspilleren.
Mange vil nok allerede nu tænke ”får vi hurtigere greens”, hertil er svaret – Ja, vi
forventer der er mulighed for dette.
Skulle I have yderligere spørgsmål til noget omkring omlægningen, så er I altid
velkommen til at kigge forbi, eller sende en mail til post@soroegolf.dk mrk.

Baneudvalget/Greenkeeper
Med venlig hilsen
Jens Chr.

Back To Top