Skip to content

Ordensregler

Regler for spil på Sorø Golfbane

1. Greenfee:

a. Alle dage kr. 400,00.  Alle priser er inc. træningsbolde og baneguide.

b. Green-fee aftaler (Korsør, Sydsjælland, Holbæk,  Kalundborg,  Hedeland, Køge, Dragør, Rønnede, Vejen GK, Tegelberga GK) Alle dage kr. 300,00. Alle priser er incl. træningsbolde og baneguide. Trelleborg kr. 100,00 – Skive 1/2 pris – Greve 1/2 pris i perioden 1.april – 31.oktober.

c. Gæstegreenfee a kr. 300,00 på alle dage, Gæstegreenfee kan anvendes hvis et medlem inviterer gæster fra andre klubber med på banen og selv er deltager i runden.

d. Companydays kan afvikles efter kundens behov og ønsker – Kontakt sekretariatet eller Golfshoppen for aftale om aktuelle priser, antal deltagere og spillets afvikling.

e. Max. hcp for gæstende damer og herrer er 53,9. Ved gruppeafregning (Companydays mv.) indestår bestiller for at alle spillere er max. hcp. 53,9 iht. DGU bevis.

2. Banereservationer:

a. Lukning af 1. tee ved grupper på min. 20 personer. Dette gælder også for medlemmer.

3. Gunstarter for gæster:

a. Gunstarter for gæster må kun foregå mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

b. Ved selskaber op til 44 personer kan tildeles gunstart fra kl. 9 fra hul 1 – 18 – 17 – 16 – 15 osv. Dette vil kun opleves som lukning af 1. teested i kortere tid.

c. Gunstarter må kun startes med horn.

4. Tidsbestilling:

a. Tidsbestilling alle ugens dage fra kl. 06.00 til 20.00

b. I tilfælde af tåge/tordenvejr forrykkes alle tider tilsvarende den opståede pause.

c. I tidsbestilling kan sammensættes til 3 eller 4 bolde.

d. Ikke besatte starttider fordeles efter aftale med Golfshoppen

e. Tidsbestilling max. 3 uger før spilledage for medlemmer i Golfshoppens åbningstid eller på golfbox.

f. Både gæster og medlemmer skal melde ankomst på Touch Skærm i klubhuset for bekræftelse af deres bestilte tid senest 15 minutter før starttid. Ved senere ankomst eller manglende henvendelse fortabes starttid. Der printes scorekort ud til hele bolden, når én person i bolden bekræfter sin tid.

g. Gæster, der i forbindelse med gratis prøvespil af banen forud for en DGU-Turnering, kan ikke tildeles spil indenfor tidsbestillingstiden kl. 06.00 – 20.00 i weekend/helligdage, men henvises til boldrende efter kl. 20.00. I hverdage kan reserveres starttid for gratis prøvespil. Bookning af starttid i weekend/helligdage opkræves almindelig greenfee.

h. I weekend og helligdage har 1- & 2 bolde ingen fortrinsret ved starttid efter kl. 08.00.

5. Spil udenfor tidsbestilling:

a. Fra solopgang til kl. 06.00 start uden reservation efter boldrende.

b. Fra kl. 20.00 til solnedgang start uden reservation efter boldrende.

6. Udarbejdelse af scorekort for selskaber:

a. Udarbejdelse af scorekort samt resultatlister kun efter forudgående aftale.

b. Deltagerlister med angivet handicap index skal fremsendes senest 3 dage før matchen i Excel filformat.

c. Se desuden uddybning under ”Companydays” på hjemmesiden.

7. Underklubber m.v.:

a. Greenkeeper personalet har altid fortrinsret til alle huller hele ugen.

b. Mandage: Herreklubben kan have gunstart på mandage fra kl. 16,30 på hul 1, dette kan medføre dobbeltstart. Det betyder at 1. tee er lukket fra kl. 15,15 – 16,45, og 1. tee igen lukker fra kl.19.00 – ca. 20.30. Klubbens medlemmer og gæster kan i tidsrummet fra kl.16.52 – 18.52  booke tider til start på 1. tee.

c.  Tirsdag: Dameklubben har løbende start fra kl. 9:00-9.30 og klokken kl. 16.00 – 17.00.

d.  Onsdag: Seniorklubben 1. tee lukket onsdage kl. 7.00 – 10.45.

e.  Torsdag: Begyndermatch (der spilles kun 9 huller) – Torsdag med gunstart fra kl. 18.00 (varieres efter årstiden, se Golfbox).

f.  Torsdag: De Voksne Drenge og Piger (DVDP) har gunstart kl. 18.00 –

g.  Start på ovennævnte tidspunkter er ikke tilladt for greenfee gæster. i.   Ingen underklubber kan opretholde deres rettigheder på helligdage. j.

8. Regler for start:

a.  Al start på stor bane skal ske fra 1. tee.  Dog undtaget jf. punkt 7 e.

b. Gangbesværede medlemmer som kun går 9 huller, kan med begrundet ansøgning til bestyrelsen opnå tilladelse til start fra 10. tee indtil kl. 8.00.

c. Handicapgrænse for alle gæstespillere er 53,9 for både herrer og damer, og max handicap 144 pr. bold.

9. Trolleys og cars:

a.  I månederne med sommergreens tillades kørsel med trolleys og elvogne med mindre specielle vejrforhold kræver andet.

b   Medlemmers kørsel med egne personbærende vogne, kun efter forudgående aftale med bestyrelsen med begrundet ansøgning. Disse tilladelser gives kun ved alvorlige fysiske forhold og kan inddrages ved raskmelding.

c.  Greenfee gæster og medlemmer kan leje trollyes, elvogne og golfcars ved henvendelse til Golfshoppen. Prisen for leje af golfcar er kr. 275,00 pr. runde/2 runder kr. 400,00. Medlemmer kr. 200,00 pr. runde.

d.  Regler for kørsel med golfbiler

Ved kørsel med golfbil skal følgende overholdes:

 • Kørsel skal foregå i gå-hastighed og uden at presse foran gående bolde
 • Der må kun være 2 personer i en golfbil og ikke føres af personer under 18 år
 • Spillere i golfbil har ingen særlige rettigheder til at blive lukket igennem, og hullerne skal spilles i rækkefølge
 • Kørsel skal ske på fortrinsvis ske i semirough – eller ude i siderne af fairway
 • Det er ikke tilladt at køre i rough og andre ydrearealer, samt tæt på stengærde.
 • Kørsel på teested og tættere på forgreen og green end 10 m er strengt forbudt
 • Skal man starte på et andet hul end hul 1, skal kørevejene til diverse huller benyttes
 • Der må ikke køres ind over andre huller med mindre andet ikke er muligt
 • Der køres/parkeres ikke i våde områder af banen, sådan der efterlades skader i græsset
 • Ved overtrædelse af ovenstående gives der kraftig påtale, og gentagne overtrædelser kan på bestyrelsen foranledning føre til bortvisning i en periode.
 • Ved hul 5, 9, 11, 17 skal der køres højre om green
 • Ved hul 7, 10, 15 skal der køres venstre om green

Lejere af golfbiler skal aflevere bilen med nøglen i samme sted, som den blev afhentet – med mindre andet er aftalt.

10. Sko og gummitees:

a.  Golfsko med metalspikes er forbudt.

b.  Ved vinterlukning af sommergreens skal benyttes  gummitees og lignum på fairways for at skåne banen. Ingen trætees i denne periode.

11. Fritspilaftale med Værebro Golfklub, Harekær Golfklub, og Brøndby:

a. Der henvises til samarbejdsaftale mellem de 3 klubber i alle forhold. (Læs mere her)

Ordens og etiketteregler:

1. Banearbejde har altid og uden diskussion fortrinsret overalt på banen.

2. Orientér dig på infotavlen inden spil på banen.

3. Vær klar ved 1. tee 5 min. før din starttid, ellers mister du din tid.

4. Gå ikke frem til et teested før det er ledigt.

5. Det er forbudt at hente bolde udenfor banen men dog i søerne med fiskestang.

6. Det er forbudt at kravle på eller over stengærdene.

7. Start på andre huller end hul 1 er ikke tilladt.

8. Hurtigere spillende bolde skal vinkes igennem. Er der mere end ¾ hul ledigt foran, skal der lukkes igennem.

9. Læg altid tørv på plads.

10. Riv altid bunkers når de forlades.

11. Ret nedslagsmærker op på green.

12. Spil aldrig til green på hul 5 & 10, før de er ledige og klokke har lydt.

13. På hul 18 skal der vinkes frem inden puttning, gælder ikke ved gunstart.

14. Det er forbudt at spille hul 18 efter hul 9

15. Undgå færdsel på nedslidte områder af banen.

16. Smid aldrig cigaretskod og affald på banen. Brug affaldskurvene ved klubhuset og/eller toiletbygningerne ved hul 5,7 og 11.

17. Det er forbudt at øve indspil på puttinggreen, men chip er dog tilladt.

18. Det er ikke tilladt for andre end greenkeepere, baneservice samt forpagter af engene af køre på grusveje og stier.

Overtrædelse af ovennævnte regler straffes med advarsel – gentagelsestilfælde straffes med bortvisning/karantæne.

Idealtider på banen:

 • Efter  3  huller: 4  bold  –      41 min.
 • Efter  6  huller: 4  bold  – 1 t  30 min.
 • Efter  9  huller: 4  bold  – 2 t  15 min.
 • Efter  12  huller: 4  bold  – 2 t  58 min.
 • Efter  15  huller: 4  bold – 3 t  39 min.
 • Efter  18  huller: 4  bold – 4 t  25 min.

Det er tilladt at have hund i kort snor med, når efterladenskaber samles op.

Back To Top