skip to Main Content

Lokalregler

Lokalregler i Sorø Golfklub

 

 1. Banemarkeringer:
  Hvide markeringer                               Out of bounds
  Røde/Gule markeringer                      Strafområder
  Blå markeringer                                    Areal under reparation
  Pæle med grøn top                               Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 1. Hvor Out of bounds grænser udgøres af stengærder og/eller hegn mod markarealer, defineres grænsen af den banenære kant. Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 15 og 16, markeret med hvide pæle, er kun gældende ved spil af hul 16. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer
 1. Alle veje og stier, selvom disse er kunstigt overfladebelagte, og alle stengærder behandles som integrerede genstande. Ingen lempelse efter 16.1.
 1. Røde og blå pæle/plader, samt fliser/pæle, der udgør afstandsmarkering, placeret i midten/kanten af fairway, behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1.
 1. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 16, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Når det skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3:
  1. hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet, skal der fortsættes med denne
  2. hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutter – så kan spilleren vælge enten at spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med den provisoriske bold.
  3. hvis den oprindelige bold ikke findes inden for 3 minutter, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsætte med den provisoriske

Straf for overtrædelse af lokalregel: Den generelle straf.

 1. Drop bold på fairway ved out eller mistet.

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU – marts 2022.

 

Ordensforskrifter
Banearbejde har fortrinsret på banen. Bær bagskilt og greenfee kort synligt. Læg tørv på plads og ret nedslagsmærker op. Undgå prøvesving på teesteder.

 

Bolde må ikke hentes i søer og på markarealer, bolde må kun hentes i søer ved hjælp af fiskestang. Det er forbudt at klatre på eller over stengærder!

 

Ved uheld eller sygdom ring 112 og 57 84 90 93 (Golfshoppen) eller 57 84 80 01 (Restauranten)
Hjertestarter findes i klubhuset ved omklædningsrum og på toiletbygning hul 7 & 11

Back To Top