skip to Main Content

Hjertestarter

Hjertestartere i Sorø Golfklub.

Vi har i Sorø Golfklub tre Hjertestartere, der alle er doneret af ”Brand af 1848 Fond”, som ved deres bidrag har givet en ekstraordinær stor økonomisk håndsrækning, for at give alle vores medlemmer, gæster og besøgende en endnu større tryghed i Sorø Golfklub.

Hjertestarterne er placeret hhv. ved klubhuset, og ved de to toiletbygninger på hul 7 og hul 11.

Der er opsat skilte på banen som informerer om, at vi har hjertestartere. Derudover figurerer de på vores baneguide, scorekort samt på hjemmesiden.

Back To Top