Skip to content

Etablering af mere vanding af fairways i Sorø Golfklub

Arbejdet med at etablere vanding af fairways er i fuld gang. Leverandøren havde fundet hul i kalenderen, og nedgravning af slanger og sprinklerhoveder forventes allerede afsluttet i starten af uge 10. Herefter skal der reetableres fairways. Det vil sige der påføres harpet muld og eftersås grås i de spor som arbejdet efterlader. Det kan gøres når det bliver lidt mere tørt. Så mangler vi blot lidt varme så det kommer vækst i græsset.
Her er lidt billeder fra banen hvor der arbejdes med etableringen.

Michael Jensen

Back To Top