skip to Main Content

Lokalregel

På hullerne 10+11+15

Fra den blå pæl ved 150 meter mærket og resten af hullet SKAL der droppes fri af områder, der er repareret i forbindelse med anlæg af vandingsanlæget.
På HELE hul 16 SKAL der droppes fri af samme områder.  

Drop uden straf

Nærmeste sted for fuld lempelse, dog ikke nærmere hullet (referencepunkt) + 1 køllelængde

Back To Top