Skip to content

Tilbud om vintergolf for alle…

Kære seniorer og andre i Sorø Golfklub!

I lighed med tidligere er der naturligvis i år også tilbud om vintergolf.

Vi spiller som vanligt om onsdagen, du skal blot aflevere dit scorekort senest kl. 8.30, så sætter matchlederne hold til den ugentlige ”gunstart”.

Vi laver en løbende opsamling af point henover hele sæsonen, hvor der gives point efter score på dagen.

Der gives mindst 4 point for deltagelse i dagens match.

Sommergreen spilles med dit normale handicap. Du vil dog få frataget slag i lighed med nedenstående.

Når der spilles til vintergreen spilles til HCP efter tee sted ”vintergreen”. Her pågår regulering af dine slag således, at hvis du scorer mere end 36 point mister du fremover et slag.

For at deltage i vintergolfen indbetales et engangsbeløb på kr. 30,00. Det indbetalte beløb vil blive anvendt til præmier ved afslutningen i marts 2022.

Indbetalingen sker til seniorklubbens konto Reg: 9570 Konto: 13190224

Vi glæder os til at se dig på banen. Husk at klæde dig efter forholdene.

Liste med matchlederne laves på stedet, hvor man melder sig til. Svend og Poul tager tjansen den 3. november.

Mange hilsner

Svend Pedersen og Poul Hangler

Back To Top